kernwaarden van de zeepindustrie

kernwaarden van de zeepindustrie

  • Huis
  • /
  • kernwaarden van de zeepindustrie

kernwaarden van de zeepindustrie

Beroepscode - Sociaal Werk Nederland- kernwaarden van de zeepindustrie ,de kernwaarden van het beroep, de professionele beroepshouding, ethische dilemma’s en het gebruik van de beroepscode in de dagelijkse praktijk van de sociaal werker. In hoofdstuk 1 tot en met 6 staan de artikelen met een toelichting. Daar waar in de beroepscode hij/hem staat kan ook zij/haar gelezenKernwaarden lijst, voorbeelden en waarden oefeningApr 25, 2013·Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren. Waarden oefening. Kies uit onderstaande kernwaarden voorbeelden lijst de 10 voor jou belangrijkste kernwaarden. Pak 10 ‘geeltjes’ of stukjes papier en schrijf iedere kernwaarde op 1 apart papiertje. Leg nu de 1e kernwaarde neer en vergelijk deze met de 2e kernwaarde.1.01 Kernwaarden, missie, visie en identiteit Toermalijn ...

Visie. De Toermalijn verzorgt kwalitatief goed basisonderwijs, gericht op doelen en opbrengsten, met oog voor de talenten en de eigenheid van kinderen en personeelsleden. Doel is kinderen en personeelsleden het beste uit zichzelf te laten halen door talenten optimaal aan te boren en te benutten om van daaruit een optimale prestatie te leveren en te streven naar eigenaarschap ...

10 kernwaarden van de bedrijfsarts - nvab-online.nl

10 kernwaarden van de bedrijfsarts 1. Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkomen van beroeps­ ziekten en beroepsgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame in­ zetbaarheid van de werknemer. Dit in het belang van die werknemer, de maat­ schappij waarin hij leeft, en de organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert. 2.

Politieacademie.nl - Kernwaarden

De medewerkers van de Politieacademie zijn ontwikkelingsgericht. Met betrekking tot de kernwaarden staan dan de volgende gedragskenmerken centraal: Integer • Ik handel uit het belang van ontwikkeling van politiemensen en politievak. • Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie naar studenten. • Ik draag bij aan een veilige (leer)omgeving.

Kernwaarden van de Vineyard | Vineyard Benelux

Kernwaarden van de Vineyard. In 1994 sloot de eerste gemeente in Nederland zich aan bij de Vineyard-beweging. Drie jaar later volgde de eerste Vineyard-gemeentestichting in België. Nu, bijna 25 jaar later, is dit kleine begin uitgegroeid tot meerdere kerken in de Benelux. De kernwaarden die aanwezig waren in die eerste gemeenten, blijven het ...

Wat zijn jouw kernwaarden? - Het NLP Instituut

In dit artikel bespreken we wat kernwaarden zijn, hoe jouw kernwaarden kennen je gaat helpen, en geven we je een stap-voor-stap gids over hoe je erachter kan komen wat je kernwaarden zijn. Je bent je kernwaarden. De reden dat we ze kernwaarden noemen in plaats van simpelweg ‘waarden’, is omdat ze de kern zijn van je identiteit.

De kernwaarden en merkwaarden van je organisatie bepalen ...

De definitie van kernwaarden. Kernwaarden zijn principes die beschrijven wat de identiteit van een organisatie of bedrijf is. In feite zijn dit termen waarop de organisatie is gebouwd. Deze kernwaarden vormen de rode draad doorheen de cultuur van het bedrijf. Zowel in de marketing als in andere branches wordt deze rode draad gebruikt om te ...

De kernwaarden van een bedrijf of organisatie ... - BUTTONS

De kernwaarden van een bedrijf of organisatie worden met behulp van de drijfveerkaarten in één gezamenlijke sessie inzichtelijk gemaakt. Aan het eind van deze sessies is er een gemeenschappelijke visie en commitment gecreëerd op de waarden van de organisatie.

Kernwaarden-van-de-nederlandse-samenleving - StudeerSnel

kernwaarden van de nederlandse samenleving 20 februari 2014 inhoud inleiding 3 vrijheid gelijkwaardigheid 9 solidariteit en werk 11 overheid, dan kunt een

Praktische Coach Oefening “Mijn kernwaarden ontdekken ...

Apr 09, 2018·Leg de kaartjes met de kernwaarden in 3 rijen: onbelangrijk, enigszins belangrijk en heel belangrijk. Spreek de kernwaarde uit voor je ze bij één van deze rijtjes legt en voel wat het uitspreken van deze waarde met je doet. Beslis dan! Selecteer van het rijtje “zeer belangrijk” maximaal 10 kernwaarden. Selecteer van deze 10 weer 5 ...

Wat zijn de kernwaarden van jouw organisatie? En hoe vindt ...

De kernwaarden (of organisatiewaarden) zijn de interne waarden, het DNA, en vertellen waar de organisatie voor staat, hoe ze omgaat met medewerkers, klanten en omgeving. De waarden zijn gevormd door de geschiedenis, de cultuur, de aard van het werk en de omgeving.

Masterscriptie Communicatie & Beïnvloeding

blijkt dat de toeschrijving van kernwaarden door de consument niet goed overeenkomt met de beoogde intenties van organisaties. Hoewel veel onderzoekers menen dat logo’s de identiteit van een organisatie en dus de kernwaarden kunnen overdragen, blijkt uit Van Hooft et al. (2007) dat deze veronderstelling niet realistisch is.

Van kernwaarden tot gedrag. De case van 'Florence ...

Van kernwaarden naar praktijk. De kernwaarden (corporate values, gedeelde waarden) zijn de beginselen die bij de missie en visie horen en waarin, als het goed is, de medewerkers geloven. Kernwaarden geven richting aan gedrag. Kernwaarden moeten geleefd worden en tot uiting komen in het werk. Maar in de praktijk is dat, zoals bekend, vaak echter ...

Kernwaarden van de FNP - FNP Fryslân

Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân. Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van ...

Generaties en hun kernwaarden: een terugblik

In de afgelopen serie van blogposts nam ik vier verschillende generaties onder de loep en was ik op zoek naar de drijfveren en kernwaarden van generaties op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Babyboomers (1940-1955), Generatie X (1955- 1970), Y (1985-2000) en Z (2000-2015) passeerden de revue in onze serie over generaties.

Zeer uitgebreide kernwaarden lijst - Kies je doelgroep ...

Kernwaarden. kies de belangrijkste kernwaarden voor jou. Scherp het dan aan tot maximaal 5-10 kernwaarden die altijd voor jou gelden ook in moeilijke momenten. Het kiezen van je kernwaarden is onderdeel van het kiezen van je doelgroep. Dit vind je terug in mijn boek Kies je doelgroep. Daar vind je ook de andere 5 stappen voor jouw keuze en de ...

Missie, visie en kernwaarden - Tragel

Missie, visie en kernwaarden. Missie. ... Ook de normen en waarden van de organisatie maken deel uit van het kader. Betrokkenheid van de samenleving bij de cliënt en het werk is een belangrijk punt binnen Tragel. Tragel is zakelijk: de verantwoordelijkheid om financieel goed gezond te blijven is aanwezig.

De Kernwaarden van Van Boekel is een continu proces

Van Boekel is dan ook gecertificeerd ISO 9001, ISO 14001, VCA ** en CO2-prestatieladder niveau 5. Informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder, veiligheid en duurzaamheid vind je onder de kopjes kernwaarden.

Missie en visie, kernwaarden, geschiedenis - De Lange Wei

Kernwaarden. De Lange Wei is in de regio dé samenwerkingspartner voor mensen van alle leeftijden op het gebied van zorg, wonen, leefplezier en aanvullende diensten. Omdat u zoveel mogelijk wilt blijven leven op uw manier, zoeken we samen met u naar de passende ondersteuning.

De kernwaarden van Klant Contact Services - Werkenbijkcs

Kernwaarden. De basis van KCS kenmerkt zich door de drie kernwaarden plezier, dynamisch en warm. Deze waarden geven aan hoe wij met elkaar omgaan, maar ook wat ons kenmerkt richting de buitenwereld. Deze kernwaarden vind je dan ook overal terug in de organisatie en in ons gedrag.

De Kernwaarden van Van Boekel is een continu proces

Van Boekel is dan ook gecertificeerd ISO 9001, ISO 14001, VCA ** en CO2-prestatieladder niveau 5. Informatie met betrekking tot de CO2-prestatieladder, veiligheid en duurzaamheid vind je onder de kopjes kernwaarden.

Kernwaarden van de Vineyard | Vineyard Benelux

Kernwaarden van de Vineyard. In 1994 sloot de eerste gemeente in Nederland zich aan bij de Vineyard-beweging. Drie jaar later volgde de eerste Vineyard-gemeentestichting in België. Nu, bijna 25 jaar later, is dit kleine begin uitgegroeid tot meerdere kerken in de Benelux. De kernwaarden die aanwezig waren in die eerste gemeenten, blijven het ...

Waarom elk bedrijf heldere kernwaarden moet hebben - MT.nl

Apr 28, 2017·De betekenis van kernwaarden. Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je bedrijf dingen doet. Aan de hand van kernwaarden kun je veel makkelijker strategische beslissingen nemen. Als je kernwaarden hebt waar iedereen binnen je bedrijf achter staat, weet iedereen hoe hij dingen moet aanpakken. Je voorkomt veel discussies.

Onze kernwaarden - ContactCare

De kernwaarden van ContactCare staan voor alles wat wij belangrijk vinden. Wat ons als organisatie verbind en hoe wij overwegingen maken, waarbij kwaliteit en efficiëntie voorop staan. Onze kernwaarden geven richting aan wat ContactCare doet en hoe wij dat doen. Lees verder.

De 6 kernwaarden van het GO! - YouTube

Het GO! staat voor kwaliteitsvol en waardenvol onderwijs. Met respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, betrokkenheid, openheid en engagement maken we ons ped...