een balanced scorecard-voorbeeld

een balanced scorecard-voorbeeld

  • Huis
  • /
  • een balanced scorecard-voorbeeld

een balanced scorecard-voorbeeld

Werkstuk/essay, The Balanced scorecard - 2200MAA_12 ...- een balanced scorecard-voorbeeld ,3 Balanced scorecard. 3.1 Een omschrijving van het begrip balanced scorecard; De Balanced scorecard is een strategisch plan en management systeem dat gebruikt wordt in de handel, industrie, overheid en stichtingen wereldwijd om zakelijke activiteiten af te …Excelsheet Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) | 100 ...Update Excel KPI Dashboard | 100+ SMART KPIs Ben je opzoek naar voorbeelden en / of inspiratie voor het ontwikkelen van een performance board voor je organisatie, afdeling of project? Download via de link in de download sectie op deze pagina 100+ uitgewerkte voorbeelden van KPIs per bedrijfsproces. Naast de voorbeelden van de Kritieke Prestatie-Indicatoren […]KRITIEKE SUCCESFACTOREN Business BALANCED SCORECARD …

De volgende figuur bevat een voorbeeld waarin een aantal KSF s benoemd zijn (vetgedrukt). Tevens zijn daarin de vier Balanced Scorecard (BSC) perspectieven gecombineerd met de (negen) organisatie en resultaatge-bieden van het EQFM/INK managementmodel.

Dé start voor elke balanced scorecard: missie en visie ...

De balanced scorecard (BSC) is een managementsysteem (dus niet louter een meetsysteem) dat organisaties in staat stelt hun visie en strategie te verduidelijken in stuurinformatie op basis waarvan concrete acties worden ondernomen. De visie of strategische ambitie dient helder te zijn, zodat u weet welke strategie u moet hanteren en waarop u ...

KRITIEKE SUCCESFACTOREN Business BALANCED SCORECARD …

De volgende figuur bevat een voorbeeld waarin een aantal KSF s benoemd zijn (vetgedrukt). Tevens zijn daarin de vier Balanced Scorecard (BSC) perspectieven gecombineerd met de (negen) organisatie en resultaatge-bieden van het EQFM/INK managementmodel.

STUREN EN BEOORDELEN MET BALANCED SCORECARDS: …

Een balanced scorecard is dan vaak de oplossing, met vier ‘key perspectieven’ op het gebied van leren en groeien, de klant, het interne businessproces en het financieel presteren. Uiteraard werkt sturing van de businessunits alleen maar als de maatstaven, opgenomen in een balanced scorecard, voldoende aandacht krijgen in de beoordeling.

Balanced scorecard - de betekenis volgens Accounting

De balanced scorecard is een techniek die wordt gebruikt voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. De balanced scorecard wordt met name ingezet als evaluatie hulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. De term balanced komt voort uit het feit dat verschillende factoren ook verschillend gewogen worden.

Balanced Score Card

Balanced Score Card, model, modellen, powerpoint, management, marketing, human resource management, financieel, theorie, download, mintzberg, porter, strategie ...

Persoonlijke Balanced Scorecard - Kwaliteitskring Zeeland

Persoonlijke Balanced Scorecard De Persoonlijke Balanced Scorecard kan worden beschreven als “het geheel van persoonlijke missie, visie, kritische succesfactoren, doelen, prestatie-indicatoren en verbeteracties”. Het is een persoonlijke notitie over uzelf en bedoeld om u met vastberadenheid en energie in beweging te krijgen.

Management informatie in de zorg

Management info in de zorg 5 2. Model Het achterliggende model voor de structurering van management informatie bestaat uit de relatie tussen de verschillende “waardestromen ” (stromen van waardevolle resources, producten etc.*)) en bedrijfsprocessen in een zorgorganisatie. Daarbij wordt speciaal gekeken naar de punten in de bedrijfsprocessen waar deze stromen worden

STUREN EN BEOORDELEN MET BALANCED SCORECARDS: …

Een balanced scorecard is dan vaak de oplossing, met vier ‘key perspectieven’ op het gebied van leren en groeien, de klant, het interne businessproces en het financieel presteren. Uiteraard werkt sturing van de businessunits alleen maar als de maatstaven, opgenomen in een balanced scorecard, voldoende aandacht krijgen in de beoordeling.

Balanced score cards - Frank Robben

De beoordeling zal gebeuren in de meetings van het Directiecomité en al wat niet de moeite waard is om als dusdanig te worden vermeld, wordt niet geregistreerd Definitie teller Het aantal nieuwe diensten en projecten die in het betrokken trimester in productie zijn gegaan m.b.t. het netwerk van de sociale zekerheid, het portaal en de e ...

Balanced Scorecard - BTSG Beweging in Ouderenzorg

Archief Balanced Scorecard Het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton, de Balanced Scorecard, is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (budget), afnemersperspectief (klanten), interne processen (activiteiten) en het leer- en ...

Balanced scorecard - de betekenis volgens Accounting

De balanced scorecard is een techniek die wordt gebruikt voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. De balanced scorecard wordt met name ingezet als evaluatie hulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. De term balanced komt voort uit het feit dat verschillende factoren ook verschillend gewogen worden.

Balanced Score Card - Managementmodellensite

De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het formuleren van de strategische doelstellingen en het vertalen van deze strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced ScoreCard werkt met scorecards. In de top van de organisatie wordt de zogenaamde topcard vastgesteld.

Key performantie indicatoren voor verpleegkundige ...

De balanced scorecard (BSC) is een veel gebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. Het wordt gebruikt als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de balanced scorecard is dat een …

Dé start voor elke balanced scorecard: missie en visie ...

De balanced scorecard (BSC) is een managementsysteem (dus niet louter een meetsysteem) dat organisaties in staat stelt hun visie en strategie te verduidelijken in stuurinformatie op basis waarvan concrete acties worden ondernomen. De visie of strategische ambitie dient helder te zijn, zodat u weet welke strategie u moet hanteren en waarop u ...

Balanced scorecard - GEMMA Online

Een alternatief besturingsinstrument voor de PDCA-cyclus en het INK-model zoals beschreven in Besturing en procesverbetering, is de balanced scorecard (BSC). In een BSC wordt de businesswaarde vanuit vier perspectieven beschouwd:

Balanced Scorecard - Scribbr

Hoe ziet de Balanced Scorecard eruit? Het doel van de Balanced Scorecard is om de missie en de visie van een bedrijf of organisatie te communiceren. Het kan op deze manier als hulpmiddel dienen bij het ontwikkelen van een strategie. Om de effectiviteit van deze strategie te controleren, worden meetbare indicatoren gebruikt.

Marketing Balanced Scorecard - ICSB

hoeverre een doelstelling wordt bereikt. De Marketing Balanced Scorecard is een model dat de afstemming tussen de marketing afdeling en die van andere functies, zoals financiën, R&D, productie en logistiek, stuurt. Op deze manier levert deze tool een bijdrage aan het marktgericht maken van die functies. Dit model hanteert dezelfde 4 perspectieven

Voorbeeld KPI - Zorg (Ziekenhuis, Zorginstelling, Praktijk ...

Voorbeeld KPI “Onjuiste doorverwijzing” In onderstaande tabel staat een uitgewerkte voorbeeld van kritische performance-indicator (KPI’s) die gebruikt kan worden als onderdeel van het performance management programma (bijvoorbeeld via een balanced scorecard) voor een zorginstelling (ziekenhuis, verzorgingshuis, huisartsenpraktijk etc). De KPI’s kunnen gebruikt worden voor monitoring ...

De balanced scorecard, een vaak verkeerd begrepen fenomeen ...

De balanced scorecard, een vaak verkeerd begrepen fenomeen. 31 maart 2017 De Redactie. Zijn de methoden en technieken die controllers tijdens hun studie leerden nog wel relevant nu organisaties in een omgeving opereren die inmiddels veel dynamischer en complexer is? In dit tiende deel van de serie staat de balanced scorecard centraal.

De Balanced Scorecard in -perspectief Toepassing in de ...

Een balanced scorecard voor de afdeling wordt in de praktijk vaak opgenomen als staff -scorecard. Dit zijn scorecards welke input geven aan de scorecard op concern-, directie- of MT-niveau, maar zelf niet verder zijn onderverdeeld in onderliggende scorecards (zie figuur 2). Een dergelijke scorecard bevat indicatoren welke iets zeggen over ...

KRITIEKE SUCCESFACTOREN Business BALANCED SCORECARD …

De volgende figuur bevat een voorbeeld waarin een aantal KSF s benoemd zijn (vetgedrukt). Tevens zijn daarin de vier Balanced Scorecard (BSC) perspectieven gecombineerd met de (negen) organisatie en resultaatge-bieden van het EQFM/INK managementmodel.

PERSOONLIJKE BALANCED SCORECARD

dat een persoonlijke balanced scorecard te veel een afrekenmiddel wordt (op basis van cijfers) in plaats van een middel voor bijstu-ring en verbetering. GEDULD Het inrichten van een balanced scorecard is nooit in een keer goed. De verwachting dat een goedwerkende balanced scorecard bin-nen een half jaar geregeld is,is niet realistisch. De ...

Klantwinstgevendheid Sligro Food Group - PDF

3 Sligro Food Group Richt zich direct en indirect op de totale Nederlandse markt van de etende mens, met een totaalpakket aan goederen (food en aan food gerelateerde nonfood) en diensten. Combineert in haar strategie de efficiency en het professionalisme van een grote nationale marktpartij met de klantgerichtheid, service en persoonlijke benadering van een regionale partner in business.